AMBULANCE KALEIDOSKOP POSKYTUJE ODBORNÉ PORADENSTVÍ
LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI, RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A BLÍZKÝM LIDÍ S PORUCHOU OSOBNOSTI, ALE TAKÉ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

Ambulance Kaleidoskop nabízí službu odborného sociálního poradenství lidem s poruchou osobnosti, jejich blízkým a odborné i laické veřejnosti. Tuto službu poskytuje formou telefonické, osobní či písemné konzultace (emailem).

LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI AMBULANCE NABÍZÍ
  • zorientování se v aktuální obtížné situaci a v možnostech pomoci
  • pomoc při ujasnění si vlastních potřeb a formulování osobních cílů
  • orientace v sociálních a zdravotních službách, případně podpora při jejich vyhledání a kontaktování
  • orientace na trhu práce, vzdělávání v sociálně-právních záležitostech a řešení otázek a problémů spojených s těmito oblastmi
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI AMBULANCE NABÍZÍ
  • informace a psychoedukace pro rodiny a blízké osob s poruchou osobnosti
  • podpůrné poradenství
  • informace pro zástupce osob s poruchou osobnosti (psychiatři, sociální pracovníci, atd.)
  • databáze organizací a odborníků, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi s poruchou osobnosti (psychiatrické léčebny, psychologické a sociální poradny, psychiatrické ambulance, domy na půli cesty, azylové domy, terapeutické komunity)

KONTAKT

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00  Praha 4 – Nusle

Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz
Tel.: 774 437 977

(Volat můžete od pondělí do pátku mezi 9-17 hod. Máme-li osobní pohovory s klienty, voláme na zmeškané hovory zpět, jakmile je to možné.)


KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.