SKUPINA PRO BLÍZKÉ

Komu je skupina určena?  Rodičům, partnerům a dalším lidem, jejichž blízký trpí poruchou osobnosti.

O čem skupina je? Cílem setkávání je porozumět tomu, co se s člověkem s poruchou osobnosti děje, najít způsoby, jak reagovat a řešit krizové a jinak náročné situace, získat tipy, jak si udržet svoji vlastní psychickou pohodu; vzájemná inspirace a předávání zkušeností; prostor pro konzultaci s odborníky a další dle aktuální potřeby.

Skupina bude doprovázena dvěma pracovníky Kaleidoskopu.

Pravidla skupiny: Respekt, mlčenlivost, diskrétnost

Koordinátorka skupiny: Mgr. Kateřina Pavloková, sociální pracovnice a socioterapeutka

Termíny: Druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 18,00 h. do 19,30 h.

Tedy 23. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11. a 9. 12. 2019, místo 28.10. (státní svátek) se setkáme v pondělí 4. 11. 2019.

Zájemci o skupinu se mohou hlásit na email blizci@kaleidoskop-os.cz. Aktuálně je skupina naplněná, další běh začne v lednu 2020 a bude probíhat ve čtvrtky.

Cena: Paušálně za čtvrtletí 1500,- Kč/osoba, rodičovský pár 2000,- Kč (V případě finančních obtíží se lze domluvit individuálně.)


KONTAKT

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

Svatoslavova 260/14, 140 00, Praha 4

blizci@kaleidoskop-os.cz, tel.: 774 437 977

Přihlašování a bližší informace mailem nebo telefonicky u Kateřiny Pavlokové; skupina bude otevřena, pokud se přihlásí alespoň šest zájemců.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.