SKUPINA PRO BLÍZKÉ

Komu je skupina určena?  Rodičům, partnerům a dalším lidem, jejichž blízký trpí poruchou osobnosti.

O čem skupina je? Cílem setkávání je porozumět tomu, co se s člověkem s poruchou osobnosti děje, najít způsoby, jak reagovat a řešit krizové a jinak náročné situace, získat tipy, jak si udržet svoji vlastní psychickou pohodu; vzájemná inspirace a předávání zkušeností; prostor pro konzultaci s odborníky a další dle aktuální potřeby.

Skupina bude doprovázena dvěma pracovníky Kaleidoskopu.

Koordinátorka skupiny: Mgr. Kateřina Pavloková, sociální pracovnice a socioterapeutka

Termíny: druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 18,00h do 19,30h

Nejbližší setkání skupiny: 12.11. 2018, 26.11. 2018, 3.12. 2018, 17.12. 2018

Cena: 1000,- Kč za čtyři setkání do konce roku; platbu prosíme v hotovosti při prvním setkání; cena od ledna 2019: 1500,- Kč za čtvrtletí


KONTAKT

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

Svatoslavova 260/14, 140 00, Praha 4

blizci@kaleidoskop-os.cz, tel.: 774 437 977

Přihlašování a bližší informace mailem nebo telefonicky u Kateřiny Pavlokové; skupina bude otevřena, pokud se přihlásí alespoň šest zájemců.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.