Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.
Jičínská 1797/39, 130 00 Praha 3
(pro kontaktování jednotlivých služeb prosím použijte níže uvedených adres)
Email: info@kaleidoskop-os.cz
IČO: 26996839
Bankovní spojení: KB, č.ú. 115-4215760267/0100

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky 8. dubna 2005. Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. října 2015 tamtéž.

 

Ředitelka
Renata Tumlířová
Telefon: 774 427 977
Email: tumlirova@kaleidoskop-os.cz

Vedoucí kanceláře
Zuzana Šeráková
Telefon: 777 797 740
Email: info@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.