Děkujeme všem dárcům za jejich podporu. Bez nich bychom nemohli pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Děkujeme institucím, nadacím, firmám, ale také jednotlivcům za jejich finanční či věcné dary. Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) nám bohužel neumožňuje jména fyzických osob bez jejich písemného souhlasu uveřejňovat. Všem anonymním dárcům zde také velmi děkujeme za jejich štědrost!

V ROCE 2020 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ROCE 2019 NAŠI ČINNOST PODPOŘILY NÁSLEDUJÍCÍ INSTITUCE:

MHMP

mpsv

logo_100

V ROCE 2018 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

instituce:

praha4

firemní dárci:

V ROCE 2017 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

instituce:

praha4

praha 11_w

praha 2_w

praha 5_w

firemní dárci:

csob

V ROCE 2016 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

instituce:

MHMP

mpsv

logo_100

mz

norsko

firemní dárci:

csob

lmc

neziskový sektor:

ptaci

V ROCE 2015 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

instituce:

MHMP

mpsv

esf

mz

norsko

firemní dárci:

igor

lmc

neziskový sektor:

knihy

ptaci

V ROCE 2014 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

instituce:

MHMP

mpsv

esf

pha13

firemní dárci:

neziskový sektor:

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.