občanské sdružení pro lidi s poruchou osobnosti
zpět na úvodní stranu
  
  

 

Počet návštěvníků stránek
Vyhledat na stránkách

POMÁHÁME UŽ PŘES 10 LET.
POMOZTE NÁM, AŤ TAK MŮŽEME DĚLAT DÁL…
POSÍLEJTE, KAŽDÁ KORUNA SE POČÍTÁ! DĚKUJEME!

Z Anglie jsme pro klienty přivezli efektivní metodu DBT, která je učí dovednostem, které jim v životě chybí k tomu, aby zvládali každodenní život.

DBT Centrum bylo vybráno pro letošní rok, v programu ČSOB pomáhá regionům, jako jeden ze tří nejzajímavějších veřejně prospěšných projektů na území hl. m. Prahy.
Máme, společně s Vaší finanční podporou, možnost získat až 50 000 Kč na provoz DBT Centra, který pro letošní rok nemá finanční podporu od státu. Možnost zapojit se do projektu je do 27. 6. 2016, číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 20160103.
Potvrdíme Vám dar, který máte možnost si odečíst z daní ;-)

VÍCE ZDE

_________________________________________________________________________

Nabízíme volná místa na skupinové setkání pro rodiče a blízké lidí
s poruchou osobnosti.

Kdy: 1x za 14 dní ve čtvrtek od 18:00 – 19:30
Kde: Heleny Malířové
Kontakt: 777 767 001

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ÚVOD

Občanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života. Za tímto účelem provozujeme v Praze terapeutickou komunitu a odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop.

Terapeutická komunita Kaleidoskop a Ambulance Kaleidoskop jsou registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách (Registr poskytovatelů sociálních služeb). Terapeutická komunita Kaleidoskop úspěšně prošla státní inspekcí kvality sociálních služeb, která proběhla ve dnech 11.-13. května 2011.

Občanské sdružení Kaleidoskop je organizací neziskovou, služby jsou proto financovány z grantů a z darů, zejména pak z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy. Část zdrojů získáváme rovněž formou klientských plateb. Poskytovat služby těm, kteří je potřebují, nám pomáhají také jednotlivé dary štědrých lidí a firem. Všem dárcům za jejich laskavou podporu děkujeme. Chcete-li nás také podpořit, přejděte, prosím, do sekce „Jak můžete pomoci“.

 


OZNÁMENÍ O VÍTĚZI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Oznámení o vítězi ke stažení zde

PRODLOUŽENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

v rámci projektu CZ.11/MGS/033 „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti

Důvod prodloužení

AKTUÁLNÍ VERZE

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na stavební práce

Zadávací dokumentace do výběrového řízení na stavební práce

Přílohy Zadávací dokumentace 

OTÁZKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

2009-2012 Občanské sdružení Kaleidoskop, design + webmaster Jarka Jones