centrum terapie a vzdělávání, z. ú.
zpět na úvodní stranu
  
  

 

Počet návštěvníků stránek
Vyhledat na stránkách

_________________________________________________________________________

ÚVOD

Jsme nestátní nezisková organizace a zaměřujeme se na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, konkrétně s poruchou osobnosti. Tuto podporu poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb, které provozujeme kontinuálně již od roku 2006. Založili jsme první a doposud jedinou terapeutickou komunitu pro lidi s poruchou osobnosti, která sídlí v Solenicích u Příbrami. Dále poskytujeme odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop v Praze na Břevnově a od roku 2015 zde provozujeme také DBT Centrum (služba následné péče). Všechny tři služby jsou registrovanými sociálními službami dle zákona č. 108/206 Sb. o sociálních službách (Registr poskytovatelů sociálních služeb).
1. ledna 2014 došlo díky změně občanského zákoníku ke změně právního statutu – Občanské sdružení Kaleidoskop se stalo zapsaným spolkem. Koncem roku 2016 jsme se transformovali na ústav, od 1. ledna 2017 tak fungujeme pod názvem Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Kaleidoskop je organizací neziskovou, služby jsou proto financovány z grantů a z darů, zejména pak z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy. Část zdrojů získáváme rovněž formou klientských plateb. Poskytovat služby těm, kteří je potřebují, nám pomáhají také jednotlivé dary štědrých lidí a firem. Všem dárcům za jejich laskavou podporu děkujeme. Chcete-li nás také podpořit, přejděte, prosím, do sekce „Jak můžete pomoci“.

 


OZNÁMENÍ O VÍTĚZI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Oznámení o vítězi ke stažení zde

PRODLOUŽENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

v rámci projektu CZ.11/MGS/033 „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti

Důvod prodloužení

AKTUÁLNÍ VERZE

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na stavební práce

Zadávací dokumentace do výběrového řízení na stavební práce

Přílohy Zadávací dokumentace 

OTÁZKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

2009-2012 Občanské sdružení Kaleidoskop, design + webmaster Jarka Jones