občanské sdružení pro lidi s poruchou osobnosti
zpět na úvodní stranu
  
  

 

Počet návštěvníků stránek
Vyhledat na stránkách

_________________________________________________________________________

ÚVOD

Občanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života. Za tímto účelem provozujeme v Praze terapeutickou komunitu a odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop.

Terapeutická komunita Kaleidoskop a Ambulance Kaleidoskop jsou registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách (Registr poskytovatelů sociálních služeb). Terapeutická komunita Kaleidoskop úspěšně prošla státní inspekcí kvality sociálních služeb, která proběhla ve dnech 11.-13. května 2011.

Občanské sdružení Kaleidoskop je organizací neziskovou, služby jsou proto financovány z grantů a z darů, zejména pak z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy. Část zdrojů získáváme rovněž formou klientských plateb. Poskytovat služby těm, kteří je potřebují, nám pomáhají také jednotlivé dary štědrých lidí a firem. Všem dárcům za jejich laskavou podporu děkujeme. Chcete-li nás také podpořit, přejděte, prosím, do sekce „Jak můžete pomoci“.

 


OZNÁMENÍ O VÍTĚZI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Oznámení o vítězi ke stažení zde

PRODLOUŽENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

v rámci projektu CZ.11/MGS/033 „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti

Důvod prodloužení

AKTUÁLNÍ VERZE

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na stavební práce

Zadávací dokumentace do výběrového řízení na stavební práce

Přílohy Zadávací dokumentace 

OTÁZKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

2009-2012 Občanské sdružení Kaleidoskop, design + webmaster Jarka Jones