CHCETE PODPOŘIT NAŠI ČINNOST A POMOCI TÍM
LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI?

Můžete zvolit některou z následujících možností nebo nás kontaktovat, máte-li jiný nápad, jak pomoci.

FINANČNÍM DAREM

Naše služby jsou financovány vícezdrojově. Kromě dotací od státní správy a nadačních fondů, je nedílnou částí našich zdrojů podpora od nadací a firemních i individuálních dárců.

Každý nás může podpořit finančním darem na bankovní účet 115-4215760267/0100 vedený u KB. Oceníme i malé pravidelné částky, např. formou trvalého měsíčního příkazu k úhradě. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište heslo DAR + Vaše jméno a kontaktní údaje. V případě Vašeho přispění Vám rádi zašleme potvrzení pro odpočet z daňového základu.

VĚCNÝM DAREM

Uvítáme také materiální dary, např. prostěradla, povlečení, utěrky, sportovní vybavení, hygienické prostředky, pomůcky na arteterapii, zahradnické vybavení a semínka rostlin, kuchyňské vybavení, apod. Konkrétní podobu daru je možné konzultovat dle aktuálních potřeb sdružení na adrese info@kaleidoskop-os.cz.

SLUŽBOU ČI VÝROBKEM V OBLASTI SVÉHO PODNIKÁNÍ

Máte-li možnost nám pomoci i jinak než finančně, kontaktujte nás, prosím.
Pomohly by nám například:
– služby tiskárny zdarma či s výraznou slevou
– ubytovací služby pro výjezdní akce s klienty
– vánoční dárky pro klienty

NÁKUPEM NA VAŠEM OBLÍBENÉM ESHOPU

Naší organizaci můžete pomoct i obyčejným nákupem na internetu. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál DOBROMAT.cz nebo GIVT. Je to opravdu jednoduché. Jak to funguje, se dozvíte ZDE. Nezaplatíte ani o korunu navíc, přesto část peněz z vaší útraty bude darována nám!
dobromat givt

KOUPÍ KALEIDOSKOPU

Kaleidoskop je symbolem toho, že různorodost jednotlivostí je možné uvést v harmonii celku. Tuto symboliku si lze uvědomovat jak v souvislosti s člověkem: jednotlivé střípky duševního života nakonec vytvářejí jedinečnou osobnost, tak v souvislosti se společenstvím: odlišní jednotlivci mohou tvořit kooperující celek, komunitu.
Na výrobě kaleidoskopů se podílejí naši klienti a společně je prodáváme na trzích, na hudebních festivalech a podobných společenských akcích. Kaleidoskop si můžete také objednat na info@kaleidoskop-os.cz.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.