KRÁTKODOBÁ DBT KOMUNITA


DBT krátkodobá komunita je nový léčebný program, který jsme zahájili v rámci projektu podpořeného grantem z Norska „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti“ s reg. č. CZ.11/MGS/033″. Cílem je poskytnout stabilní komunitní zázemí a nabídnout kvalitnější a účinnější preventivní pomoc a podporu lidem s poruchou osobnosti, vytvořit příznivé podmínky a připravit je pro kvalitní život ve společnosti. Tohoto cíle dosahujeme pomocí Krátkodobé DBT komunity.
Léčebný přístup i obsahová náplň jednotlivých aktivit Krátkodobé DBT komunity jsou postaveny na Dialekticko-behaviorální terapii (DBT).  DBT představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. Efektivita léčby byla u této metody jasně prokázána, proto se ve světě zavádí do většiny programů zaměřených na lidi s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.
DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problematické: regulace emocí, zvládání zátěže, interpersonální efektivita a všímavost (z angl. mindfulness – schopnost pozorovat, být v přítomném okamžiku, schopnost přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie probíhá formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě.
dbt1
dbt2
dbt3
dbt4

Krátkodobá DBT komunita je pobytový program v délce 1-3 měsíce zaměřený na základní stabilizaci klienta s poruchou osobnosti po odchodu z léčebny (případně sloužící jako alternativa léčebny) a na vytvoření plánu co nejvhodnější a nejefektivnější následné péče.

Stabilizace se zaměřuje na:

 • bezpečí klienta směrem k sobě i druhým
 • dovednosti základní sebeobsluhy (vaření, praní, nákup, hospodaření s penězi, úklid, užívání léků, atp.)
 • dovednosti, které umožní následnou terapii (schopnost soužití a schopnost vyjít s druhými lidmi, přijímat pomoc ostatních, dodržet základní dohody, atp.)
 • formulovat základní cíle klienta a možnosti, jak je naplnit. Identifikovat potřebu podpory klienta v budoucnosti (chráněné bydlení, následná péče, denní program/skupiny, terapeutická komunita atp.)
 • schopnosti regulovat vlastní emoce, tolerovat tíseň/rozrušení atp.
Jednotlivé programové aktivity zahrnují:

 • komunitní setkávání (každý den v týdnu)
 • skupinu „orientace“
 • stanovování cílů a vyhodnocování cílů
 • DBT výuka dovedností  a vyhodnocování domácích úkolů
 • DBT workshop
 • vztahová skupina
 • podpůrná skupina
 • prevence relapsu a pracovní bloky.
KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru