DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V PÉČI O PSYCHIATRICKY NEMOCNÉ S PORUCHOU OSOBNOSTI

registrační číslo: CZ.11/MGS/032
realizační období: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2016

V rámci projektu „Dialekticko-Behaiviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti s reg. č. CZ.11/MGS/032“ se realizují tři programy:

  1. DBT sociální rehabilitace

Aktivita je zaměřená na přímou práci s klienty, kteří potřebují podporu v začlenění se do běžného života. Podpora klientů vede k jejich stabilizaci a rozvoji integračních dovedností a schopností. Psychosociální podpora je nezbytná pro jejich plnohodnotné zařazení do běžné společnosti a na trh práce.
Aktivita se skládá z několika dílčích činností: individuální terapie, skupinový nácvik sociálních a pracovních dovedností, skills skupiny (DBT), tematické skupiny, volnočasové aktivity a telefonická intervence.

  1. DBT prevence psychiatrických onemocnění u ex-klientů terapeutické komunity Kaleidoskop

Aktivita je zaměřena na preventivní péči o klienty terapeutické komunity Kaleidoskop v období, kdy již mají vlastní bydlení a zaměstnání. Toto období se ukazuje jako velmi náročné, nejisté, ve kterém klienti potřebují zvýšenou podporu a motivaci, neboť je to období zvýšeného rizika relapsu. Snaha odborných pracovníků je připravit podmínky pro plynulý přechod klientů z podporovaného života do života nezávislého a samostatného.
Sociální intervence je zaměřena na stabilizaci, motivaci a aktivizaci klienta a na sociálně-právní otázky a řešení.
Program je složen z individuální terapie, skupinových nácviků, výukových  DBT skupin a telefonické intervence a 1x za měsíc společné sobotní výlety.

  1. DBT skupiny pro rodiče a příbuzné

Cílem aktivity je poskytnout podporu rodičům, blízkým a přátelům k získání znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci s osobami s duševním onemocněním – poruchou osobnosti.
Blízcí se seznámí s problematikou PO, nácvik komunikace, zvládání krizí blízkého, seznámení se s dodržováním hranic u lidí s PO.
Setkání probíhá s frekvencí 1x za 14 dní.

Dialekticko-Behaiviorální Terapie (DBT) představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.

DBT metoda se zaměřuje na klíčové problematické oblasti – zvládání zátěže, regulace emocí, „interpersonální efektivitu“ a „mindfulness dovedností“ (schopnost vědomí a přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Klientům pomáhá identifikovat a řešit problémy při změně jejich chování, využívá léčebné postupy k osvojení si nových dovedností, použitelných mimo léčebné prostředí.

Kontakt:
email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz
telefonní kontakt: 774 437 977

norsko mz

Podpořeno grantem z Norska.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru