DBT CENTRUM JE SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE,
KTERÁ NABÍZÍ DENNÍ A VEČERNÍ PROGRAMY
LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI A RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM LIDÍ S PO.

DBT centrum nabízí tyto programy:

DENNÍ PROGRAM PRO NEZAMĚSTNANÉ KLIENTY S PO

Program zahrnuje několik dílčích aktivit: individuální terapie, skupinový nácvik sociálních a pracovních dovedností, skills skupiny (DBT), tematické skupiny, volnočasové aktivity a telefonická intervence.


VEČERNÍ PROGRAM PRO PRACUJÍCÍ KLIENTY S PO

Program zahrnuje následující aktivity: individuální terapie, skupinové nácviky, skillls skupiny (DBT), telefonické intervence a 1x za měsíc společné sobotní výlety.


DBT PROGRAMY PRO ADOLESCENTY (14-19)
VÍCE INFORMACÍ ZDE

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP

dbt_foto2

Programové aktivity vychází z teoretického rámce Dialekticko-behaviorální terapie (DBT), která představuje rozšířenou formu kognitivně-behaviorální terapie obohacenou o jiné přístupy a vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti.

DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problema­tické:

 • všímavost, koncentrace a schopnost být “tady a teď”

 • efektivita v mezilidských vztazích

 • regulování vlastních emocí

 • stresová tolerance a zvládání krizových situací


FORMA TERAPIE

Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních i skupinových setkání, jež jsou zaměřena na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Program probíhá ambulantně v denních a večerních hodinách, v pravidelných časech a blocích.


KOMU JSOU SLUŽBY DBT CENTRA URČENY?

DBT Centrum je určeno lidem starším 18 let, kteří se potýkají s poruchou osobnosti, tj. trpí dlouhodobými emocionálními a vztahovými problémy a následným chováním, které jim znemožňuje fungování v každodenním životě.

DBT Centrum poskytuje následnou péči jednak klientům, kteří prošli Terapeutickou komunitou Kaleidoskop a po roce pobytové léčby se vrací do prostředí běžné společnosti, jednak lidem s poruchou osobnosti, jejichž stav jim umožnuje samostatně fungovat (v chráněném či běžném prostředí) a potřebují pouze ambulantní formu podpory, kterou DBT Centrum nabízí prostřednictvím svých programů.

V době, kdy DBT Centrum zahájilo svou činnost, nabízelo také večerní program pro rodiče a blízké lidí s poruchou osobnosti. Aktuálně vzhledem k nedostatku finančních prostředků tuto službu DBT Centrum neposkytuje.

DO PROGRAMU DBT CENTRA MOHOU BÝT PŘIJATI ZÁJEMCI, KTEŘÍ:
 • dosáhli věku 18 let

 • mají diagnostikovanou poruchu osobnosti nebo vykazují výrazné znaky v chování jako lidi, kteří poruchu osobnosti diagnostikovanou mají

 • jsou způsobilí k právním úkonům (jsou svéprávní)

 • jsou soběstační (při běžných činnostech nepotřebují osobní asistenci) a zdravotní stav jim umožnuje plně se účastnit všech aktivit terapeutického programu po celou dobu jeho trvání (během účasti v programu neprobíhá souběžně jiná závažná léčba či těhotenství)

 • používají český jazyk aktivně (základem služeb je terapie rozhovorem)

 • mají mentální schopnosti na takové úrovni, aby zvládli terapeutický program

KRITÉRIA, PRO KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁJEMCI PŘIJATI DO PROGRAMU DBT CENTRA:
 • problémy člověka vznikají na základě organických změn v oblasti centrálního nervového systému

 • u zájemce je s poruchou osobnosti zároveň diagnostikována schizofrenie

 • zájemce je výrazně nebezpečný sobě nebo okolí a vyžaduje zajištění bezpečí

 • blízký (profesní či osobní) nebo rodinný vztah s některým z pracovníků

 • aktuálně je naplněna kapacita služby

CO DĚLAT, KDYŽ UVAŽUJETE O ZAPOJENÍ SE DO PROGRAMU?

Pokud máte zájem využít služby DBT Centra, nebo uvažujete o tom, zda by byl pro Vás nabízený program vhodný, kontaktujte nás na tel. čísle 774 437 977, nebo elektronicky na adresu dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje osobní konzultace s pracovníkem DBT Centra, při které se dozvíte veškeré informace.

JAKÁ JE VAŠE FINANČNÍ SPOLUÚČAST NA LÉČBĚ?

Základní služby DBT Centra jsou poskytovány bezplatně. Finanční spoluúčast klienta je vyžadována v případě účasti na sobotním výletu, který se koná jednou do měsíce. Náklady na výlet si klienti hradí.

DBT Centrum poskytuje možnost přiobjednání placeného programu – 3 individuálních setkání s terapeutem v měsíci  (základní bezplatné služby zahrnují skupinovou terapii a 1 individuální setkání měsíčně). Cena placeného programu je 1950 Kč měsíčně (650 Kč/individuální setkání). Minimální paušální cena za placená individuální setkání je 1500 Kč měsíčně (zahrnuje 1 nebo 2 setkání), při třetím a dalším se jednotková cena individuálního setkání snižuje na 650 Kč.


TÝM PRACOVNÍKŮ V DBT CENTRU

Jan Taubner
*1977

vzdělání v oboru: Mgr. sociální práce (psychoterapie a komunikace),  Bc. jednooborové psychologie
psychoterapeutický výcvik: Ukončený daseinsanalytický výcvik; 200 hodin individuální výcvikové analýzy v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP a routerského programu IAAP; absolvent výcvikové terapeutické skupiny v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP; účastník výcvikové skupiny zaměřené na hlubinně-analytický výklad snů
další vzdělání v oboru: Ukončen  zahraniční výcvik (Leeds, Velká Británie) v Dialekticko-behaviorální terapii (DBT)

TK Kaleidoskop: 2008 – 2015
DBT Centrum: 2015 – současnost

Jindra Kmoníčková
*1982

Vzdělání v oboru: Magisterské studium psychologie a tělesné výchovy a sportu na UK v Praze                                                                                                                                                    Psychoterapeutický výcvik:  Ukončený 5 letý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).                                  Další vzdělání v oboru:Traumaterapie, 120 hodin (SLEA),  Školení v KBT obezity (STOB), každoročně se účastním odborných psychoterapeutických konferencí a seminářů.                                  Praxe v oboru:  Soukromá psychoterapeutická praxe (od r. 2014), Lektor kurzů zdravého hubnutí STOB (od r. 2014)

TK Kaleidoskop:   2008- 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DBT Centrum:  2015-2017 a 2020- současnost

Kateřina Cabalková
*1994

vzdělání v oboru: Mgr. obor Sociální politika a sociální práci, započaté doktorské studium v oboru Sociální politika a sociální práci
psychoterapeutický výcvik
Ukončený výcvik v Transformační systemické terapii Virginie Satirové (akreditovaný ČPS a ČSAP v rozsahu 740 hodin); absolvent kurzu Základní krizová intervence REMEDIUM Praha o.p.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Praxe v oboru: Přes 500 hodin individuální terapie. Dále pracuje jako psychoterapeut a fakultní koordinátor Poradenského centra Hybernská Univerzity Karlovy a má svou soukromou praxi. 

TK Kaleidoskop: týdenní stáž
DBT Centrum: od září 2020 – současnost

Kristýna Fišerová
*1995

vzdělání v oboru: Adiktologie – 1. lékařská fakulta                                                                                                                                                                                                                                                      výcviky: absolvent kurzu Základní kurz krizové intervence a krizové intervence v praxi, Motivační rozhovory                                                                                                                                                  praxe v oboru: Přes 300 hodin skupinové terapie v pobytové léčbě, přes 1000 hodin individuálního adiktologického poradenství

DBT centrum: 2020 – současnost


KONTAKT

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00  Praha 4 – Nusle

Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz
Tel.: 774 437 977

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Cookie Consent with Real Cookie Banner