PODPORA OSOB S PORUCHOU OSOBNOSTI FORMOU ROZVOJE SVÉPOMOCNÝCH AKTIVIT A ZAPOJENÍM PEER KONZULTANTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011258 Investiční priorita:               
03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému v sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Cíl projektu: Program je zaměřen na rozvoj svépomocných aktivit pro osoby s poruchami osobnosti, s přispěním aktivního zapojení peer konzultantů. Hlavním cílem je posílení kompetencí a zplnomocnění osob s poruchou osobnosti, sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených tak, aby se mohly důstojně začlenit do společnosti a na trh práce a dlouhodobě se tam udržet. Projekt přispívá k národní reformě psychiatrické péče. Speciálně je program zaměřen na aktivizaci klientů a posílení jejich dovedností a schopností, a to formou dlouhodobých svépomocných činností podpůrného, nácvikového a volnočasového charakteru. Program také podporuje a rozvíjí kompetence osob této cílové skupiny na pozici peer konzultantů. Ti samostatně organizují individuální a skupinové aktivity, dále se zapojují do metodologické formy programu. Celý program je zajištěn odborným realizačním týmem pracovníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou.

Klíčové aktivity:

  1. Podpůrné skupiny
  2. Nácvik sociálních dovedností a sociálních vztahů
  3. Aktivní trávení volného času

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Jak utvářet peer program – ke stažení.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Cookie Consent with Real Cookie Banner