DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V PÉČI O DĚTI a MLADISTVÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017164
Investiční priorita
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Realizační období: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení systému péče o děti a mládež s duševním onemocněním ve věku 14-19 v Praze prostřednictvím účinné a ověřené metody DBT-A a posílení jejich psychosociální stabilizace alepší uplatnění ve společnosti.Projekt reaguje na zvyšující se počet dětí a mládeže s duševním onemocněním a na neadekvátní systémpéče o ně a jejich rodiny v Praze. Tato cílová skupina získá odbornou terapeutickou péči při léčbě duševního onemocnění. Cílem projektu je snížení míry hospitalizací, snížení míry sebepoškozovacího a suicidálního chování u dětí a mladistvých oproti stavu před DBT-A intervencí, s cílem udržet 95 % zapojených dětí a mládeže během DBT-A ve stávajícím vzdělávacím systému. Pro rodiče zapojené do DBT-A nabízí osvojení udržitelné, přenositelné a aplikovatelné metody zvládání a posílení rodičovské kompetence.
Celý program je zajištěn odborným realizačním týmem pracovníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou.
Aktivity projektu
Projekt realizuje aktivity podporující komunitní přístup k péči o duševně nemocné děti a mladistvé. Jedná se o odpolední terapeutický program s přímým dopadem na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním a jejich bezprostřední rodiny a okolí. Projekt realizuje tzv. DBT-A (Dialekticko-Behaviorální Terapii adaptovanou pro Adolescenty) jako nástroj péče, podpory a léčby dětí a mladistvých s duševním onemocněním. DBT (pro dospělé) byla vyvinuta v 80. letech minulého století v USA (Linehan M, 1993) a její dlouhodobé výzkumy prokazují vysokou míru efektivnosti. Počátkem 21. století byla DBT metoda úspěšně adaptována pro práci s dětmi a mládeží (Miller, Rathus, 2007). DBT-A pro děti a mládež je 24týdenní behaviorální léčba, která souběžně zahrnuje tréninkovou skupinu dovedností, individuální (rodinnou) terapii, a telefonické koučování. DBT-A je postaveno na 5 modulech Mindfulness, Stresová tolerance, Emoční regulace, Interpersonální dovednosti a Střední cesta.
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné vhodné zapojení dětí a rodičů do programu. O programu informujeme různými formami návazné dětské psychiatry, pracovníky OSPOD, lékaře, pedagogy asociální pracovníky v PL a diagnostických ústavech, sociálních službách a školách na území Prahy. S některými z nich jsme již záměr tohoto programu diskutovali a setkal se s nebývale pozitivní odezvou. Motivace dětí a jejich rodičů spočívá v transparentní komunikaci, individuálním přístupu a v intenzivní podpoře. Motivace realizačního týmu spočívá v průběžném sdílení, podpoře, navyšování kompetencí a vhodném řízení lidských zdrojů. Kromě realizace klíčových aktivit projekt předpokládá i další činnosti jako zajištění povinné i nepovinné publicity, koordinace aktivit, řízení týmu, sledování harmonogramu, adekvátní utilizace rozpočtu, sledování a vyhodnocování monitorovacích indikátorů a cílů projektu.
Aktivity provozujeme v pronajatých prostorách v Praze.
Detaily o programu si můžete přečíst zde.
Kontakt:
email: dbta@kaleidoskop-os.cz
telefonní kontakt: 725 896 606, 725 387 400
KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru