POSKYTNUTÍ STABILNÍHO KOMUNITNÍHO ZÁZEMÍ A DBT V PÉČI O PSYCHIATRICKY NEMOCNÉ S PORUCHOU OSOBNOSTI

registrační číslo: CZ.11/MGS/033
realizační období: 1. 5. 2015 – 31. 5. 2016

Projekt s názvem „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti“ s reg. č. CZ.11/MGS/033, podpořený Norskými fondy, si klade za cíl vytvořit pro cílovou skupinu lidí s poruchou osobnosti potřebný a dosud chybějící program prevence a podpory, který stojí na principech komunitního způsobu léčby a využívá metod dialekticko-behaviorální terapie, a zároveň vytvořit stabilní komunitní zázemí pro poskytování této podpory a pomoci. Cíle projektu je dosaženo vytvořením Krátkodobé DBT komunity a zároveň provedením potřebné rekonstrukce a dovybavením zázemí TK Kaleidoskop.

V rámci projektu se realizují dvě klíčové aktivity:

  • 1. Rekonstrukce a vybavení zázemí TK Kaleidoskop
  • 2. Krátkodobá DBT komunita
  1. Rekonstrukce a vybavení zázemí TK Kaleidoskop

Aktivita se zaměřuje na zřízení vlastní kotelny pro objekt terapeutické komunity v Solenicích, která je v současné době napojena na dálkový teplovod. Vlastní zdroj vytápění umožní další úsporu tepelné energie a její efektivní využívání. Kotelna bude zajišťovat jak vytápění objektu, tak ohřev teplé vody. V rámci této aktivity budou také rekonstruovány dvě koupelny, které jsou ve špatném stavu, z toho jedna je zcela nefunkční. Třetí součástí této aktivity je dovybavení terapeutické komunity zařízením a vybavením potřebným vzhledem k rozšířené kapacitě cílové skupiny.

  1. Krátkodobá DBT komunita

Jedná se o krátkodobý pobytový program v délce 1-3 měsíce zaměřený na základní stabilizaci klienta s poruchou osobnosti po odchodu z léčebny (případně sloužící jako alternativa léčebny) a na vytvoření plánu co nejvhodnější a nejefektivnější následné péče.
Stabilizace se bude zaměřovat na:

  • bezpečí klienta směrem k sobě i druhým
  • dovednosti základní sebeobsluhy (vaření, praní, nákup, hospodaření s penězi, úklid, užívání léků, atp.)
  • dovednosti, které umožní následnou terapii (schopnost soužití a schopnost vyjít s druhými lidmi, přijímat pomoc ostatních, dodržet základní dohody, atp.)
  • formulovat základní cíle klienta a možnosti, jak je naplnit. Identifikovat potřebu podpory klienta v budoucnosti (chráněné bydlení, následná péče, denní program/skupiny, terapeutická komunita atp.)
  • schopnosti regulovat vlastní emoce, tolerovat tíseň/rozrušení atp.

Léčebný přístup i obsahová náplň jednotlivých aktivit Krátkodobé DBT komunity jsou postaveny na Dialekticko-behaviorální terapii (DBT).  DBT představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. Efektivita léčby byla u této metody jasně prokázána, proto se ve světě zavádí do většiny programů zaměřených na lidi s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.
DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problematické: regulace emocí, zvládání zátěže, interpersonální efektivita a všímavost (z angl. mindfulness – schopnost pozorovat, být v přítomném okamžiku, schopnost přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie probíhá formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě.

Jednotlivé programové aktivity zahrnují: komunitní setkávání (každý den v týdnu), skupinu „orientace“, stanovování cílů a vyhodnocování cílů, DBT výuka dovedností  a vyhodnocování domácích úkolů, DBT workshop, vztahová skupina, podpůrná skupina, prevence relapsu a pracovní bloky.

Kontakt:
email: dbtkomunita@kaleidoskop-os.cz
telefonní kontakt: 774 437 977

norsko mz

Podpořeno grantem z Norska/Supported by grant from Norway.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru