ROZVOJ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/36143
Projekt je realizován Centrem Alma, o.p.s.
O. s. Kaleidoskop je partnerem projektu bez finančního příspěvku.

alma
POPIS PROJEKTU

Projekt Rozvoj organizací SSL je založen na předpokladu, že kvalitní péče o zaměstnance se bude odrážet i v kvalitní péči o klienty. Organizace Kaleidoskop i Centrum ALMA pracují v oblasti sociálního začleňování sociálně znevýhodněných osob na trh práce do kvalitního života tak, aby se osoby s poruchou osobnosti a osoby závislé na alkoholu nedostaly na sociální dno a sociální okraj, kde by byly velkou zátěží pro společnost, i pro komunitu ve které žijí.

Podpora rozvoje organizace je zacílena na dvě roviny. První rovina je management organizace. Tato rovina vychází z předpokladu, že organizace v neziskové sféře funguje jako jiná organizace v ziskové sféře. Tedy, že zde fungují podobné nebo stejné principy v rovině managementu. V praxi se to odráží v rozvoji manažerských dovedností – zejména strategické plánování, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, motivování zaměstnanců a vytváření prostředí pro kvalitní práci. Tato oblast je v neziskovém sektoru při práci s náročnou klientelou velmi ohrožená např. syndromem vyhoření, frustrace, apod. Nedílnou součástí je vytvoření fundraisingového plánu, který je základním východiskem pro financování neziskových organizací a v současné době patří mezi priority. Druhou rovinou jsou samotní zaměstnanci. V této rovině vycházíme z předpokladu, že péče o zaměstnance má dva přístupy. První přístup je podpora zvyšování kompetencí a získávání odborných znalostí vzděláváním. Druhý způsob je v možnosti čerpání benefitů, které v prostředí dobrého vedení mohou sloužit jako motivace.

S ohledem na propojenost obou rovin je třeba brát v potaz obě zároveň. Kaleidoskop předpokládá, že projekt zvýší úspěšnost všech projektů, které jsou směrovány ke klientům.

KALEIDOSKOP byl přizván Centrem ALMA za partnera na základě podobnosti znaků cílové skupiny. Posláním obou organizací je navrátit klienty do běžného života.

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání pracovníků neziskové organizace Kaleidoskop, kteří denně pracují s náročnou klientelou.

FINANCOVÁNÍ
 • Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA),
 • státní rozpočet ČR.
KLÍČOVÉ AKTIVITY

STRATEGICKÝ ROZVOJ ORGANIZACE:

 • Školení MS Project 2010.
 • Kurz financování NNO.
 • Školení MS Excel 2010.
 • Školení Power Point 2010.
 • Kurz Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců.
 • English University Business plus e-learningový kurz.
 • Kurz Řízení neziskové organizace.
 • Kurz Managementu organizace.

KVALITNÍ ROZVOJ ORGANIZACE:

 • Výcvik Motivační rozhovory.
 • Komplexní Krizová intervence.
 • Práce se zadluženým klientem.
 • Jak zvládnout náročný rozhovor.
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb.
 • Systematická práce s párem a rodinou.

Projekt Rozvoj organizací poskytující sociální služby, registrační číslo:
CZ.2.17/2.1.00/36143, je realizován Centrem Alma, o.p.s. za účasti partnera O. s. Kaleidoskop bez finančního příspěvku.

logoeu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investuje do vaší budoucnosti

 

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru