UDÁLOSTI


ROK 2015

benef2015

prosinec 2015
Benefiční koncert

V neděli 13. prosince se v evangelickém kostele Milíče z Kroměříže na Chodově uskutečnil Vánoční benefiční koncert na podporu naší činnosti. Výtěžek byl použit k dofinancování aktivit DBT centra, které provozujeme v Praze. Rádi bychom tímto poděkovali komornímu orchestru Musica Academica, který si pro posluchače připravil hudbu A. Dvořáka, F. Bridge, A. Salieriho a dalších autorů, za skvělý hudební zážitek.  Děkujeme také sboru ČCE Praha – Jižní Město.


dod2015

září 2015
Den otevřených dveří
Rok se s rokem setkal, a tak jsme opět uspořádali Den otevřených dveří pro veřejnost. Touto akcí se snažíme ukázat všem naše obydlí a představit službu, kterou v něm provozujeme a to jak široké veřejnosti, tak i sousedům ve vesnici. Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme na zahradě pro návštěvníky připravili opékání prasete. Příchozí si tak mohli poslechnout krátkou přednášku o principech léčby v komunitě včetně historie naší organizace i jejího současného rozvoje, prohlídnout si prostory, v kterých komunitu provozujeme, ale také se dosyta najíst a užít si krásnou přírodu okolo.


leeds

červen 2015
DBT National Intensive Training, Leeds, UK
V červnu se členové terapeutického týmu účastnili druhé části intenzivního DBT výcviku ve Velké Británii, který byl součástí projektu podpořeného ESF. Na tento závěrečný trénink se tým připravoval několik měsíců. Součástí závěrečné části bylo nejen další vzdělávání v DBT metodě, ale také vyhodnocování zadaných úkolů, praktické nácviky, analýza potíží, se kterými se týmy setkaly během implementace, i závěrečný test. Tým Kaleidoskopu si také připravil prezentaci zavedeného DBT programu pro všechny účastníky výcviku, kazuistiku, atd. Týden to byl náročný, ale zároveň velmi obohacující a inspirativní. Domů jsme odjížděli se zaslouženými diplomy.


york

červen 2015
odborná stáž, Terapeutická komunita Acorn, The Retreat, York, UK
Tři členové terapeutického týmu se od 16. do 19. června zúčastnili v rámci vzdělávacího projektu odborné stáže v Terapeutické komunitě Acorn, v anglickém Yorku. O tuto stáž jsme dlouhou dobu usilovali a jsme vděčni, že se nám po dlouhém vyjednávání podařilo návštěvu uskutečnit. Terapeutická komunita Acorn je postavena na DBT základech a svůj program nabízí ženám s poruchou osobnosti. Bylo pro nás tedy velmi přínosné vidět, jak DBT program pro tuto cílovou skupinu funguje v prostředí zavedené instituce, která získala v rámci poskytovaných služeb národní ocenění. Získali jsme zde spoustu zkušeností a cenných rad, zároveň můžeme říci, že společné diskuse byly obohacující pro obě dvě strany. Naši kolegové projevili zájem podívat se v budoucnu na návštěvu do naší terapeutické komunity v ČR. Budeme se tedy těšit.


market2015

duben 2015
NGO market
V dubnu jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market pořádaného v nových prostorách Fora Karlín. Návštěvníkům jsme představili naši činnost a novinky, které se v organizaci za poslední rok udály. Tento rok jsme navíc prezentovali také nové DBT programy podpořené Norskými fondy, které právě rozjíždíme.


benefice2014

prosinec 2014
Benefiční koncert
8. prosince se v evangelickém kostele Milíče z Kroměříže na Chodově uskutečnil Vánoční benefiční koncert na podporu Terapeutické komunity Kaleidoskop. Pod vedením sbormistra Jana Staňka zde vystoupil pražský alikvótní sbor Spektrum. Pěvecký sbor zazpíval překrásné adventní písně i vánoční koledy. Moc děkujeme!


leeds

listopad 2014
DBT National Intensive Training, Leeds, UK
V listopadu jsme se díky podpoře z ESF zúčastnili první části akreditovaného DBT výcviku ve Velké Británii. Výcviku se účastnily týmy organizací působících ve Velké Británii, které poskytují sociální služby a využívají přitom nebo chtějí využívat DBT léčené metody. Náš tým byl jediným zástupcem zahraniční organizace, užili jsme si tak zvláštní pozornosti svých anglických kolegů. Výuka byla intenzivní, vyčerpávající i zábavná. Odjížděli jsme motivovaní k další práci a také s vizí, jak budeme program implementovat do našeho programu v TK. Dostali jsme řadu zadání, na kterých budeme kontinuálně pracovat, než se příští rok vydáme zase zpět do Anglie na závěrečnou část výcviku.


academy

listopad 2014
Česko-německý seminář
Ve dnech 24.-25. listopadu 2014 se ředitelka organizace Renata Tumlířová zúčastnila jako jedna z hlavních přednášejících česko-německého semináře na Sociální akademii Haus Silberbach. Programem semináře byla práce s lidmi s hraniční poruchou osobnosti.


blaznivy

září 2014
Bláznivý festival
Na začátku září jsme přijali pozvání a zúčastnili se Bláznivého festivalu ve Žlutých lázních v Praze. Festival nesl podtitul „Plaveme v tom spolu“, který odkazoval k tomu, že jsme všichni na jedné lodi a duševně nemocné nechceme házet přes palubu. Festivalu se zúčastnily různé organizace poskytující služby lidem s duševním onemocněním.


dod2014

červen 2014
Den otevřených dveří
V červnu jsme uspořádali při příležitosti přestěhování do nových prostor Den otevřených dveří pro veřejnost. Cílem bylo ukázat všem naše nové obydlí a představit se i našim sousedům ve vesnici. Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili i opékání prasete. Příchozí si tak mohli poslechnout krátkou přednášku o principech léčby v komunitě, prohlídnout prostory, ale také se dosyta najíst, užít si sluníčko a krásnou přírodu okolo.


market2014

duben 2014
NGO market
Již potřetí v řadě jsme se koncem dubna zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market. Tato akce je velice zajímavá zejména proto, že poskytuje určitou platformu pro setkání a navazování kontaktů napříč celým spektrem neziskových organizací v ČR. Účast je obohacující také díky dobře připravenému doprovodnému programu. Kdo se nestihl přijít podívat letos, tak ať neváhá přijít příští rok!

stehovani

březen 2014
Stěhování TK
Začátkem března jsme se přestěhovali do nových prostor v Solenicích u přehrady Orlík. Po dlouhé době hledání se nám konečně podařilo nalézt odpovídající prostory pro terapeutickou komunitu, které nám umožní se dále rozvíjet a rozšířit spektrum služeb pro lidi s poruchou osobnosti. Stěhování bylo náročné, ale zvládli jsme to s nadhledem i očekáváním do budoucna. Pohled na nové klíče od pokojů vzbudil úsměv i na tváři vyčerpané ředitelky.

 

listopad 2013
Den otevřených dveří
I letos měla široká veřejnost možnost přijít se blíže seznámit s komunitou, její problematikou a specifičností. Den otevřených dveří jsme zahájili úvodní přednáškou, která vyvolala živý dialog mezi návštěvníky a terapeuty. Poté vystoupili dva uživatelé služby a přiblížili službu jejich očima a na závěr se ujaly slova dvě bývalé absolventky komunity. Děkujeme za hojnou účast a především zájem veřejnosti o nás.


13.11.2008
Den otevřených dveří
U příležitosti oslavy 2. výročí existence Terapeutické komunity Kaleidoskop jsme uspořádali Den otevřených dveří za účasti našich Patronů Lenky Dusilové a Jamese Harriese. Kdokoli, kdo měl zájem se seznámit s našimi klienty a klientkami, pracovníky a pracovnicemi a s komunitními prostory, mohl přijít. Komunita uvítala mnoho významných hostů. Všem za návštěvu děkujeme.


rev

srpen 2006
Hudební festival Řev Řevnice
Na konci prázdnin jsme prodávali trička na hudebním festivalu v Řevnicích. V našem tričku s nápisem „Jsem vidět“ vystoupila zpěvačka skupiny 100 zvířat Jana Jelínková a s propagací nám pomohla i kapela Wohnout. Děkujeme. Velký dík patří také Dydle z Ameba Production za vstřícnost a spolupráci a samozřejmě všem, kdo si naši tričko zakoupili a podpořili tak naši činnost.


červen 2007
Hudební festival United Islands of Prague
Na hudebním festivalu jsme poprvé a hned úspěšně prodávali naše kaleidoskopy. Děkujeme Davidovi Gaydečkovi z pořádající agentury Joe´s Garage, že nás na festival United Islands of Prague pustil. Kaleidoskopy se líbily a prodejem jsme získali část peněz na vymalování kuchyně v Terapeutické komunitě Kaleidoskop. Velmi nám pomohl náš Patron James Harries, který náš projekt podpořil z pódia. Všem, kteří pomohli a zakoupili kaleidoskop, děkujeme!

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru