Na setkání jsou zváni rodiče a partneři lidí s poruchou osobnosti, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit pravidelného skupinového setkávání v Praze.

Read More