S radostí Vám oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili plánovanou výměnu střešní krytiny a rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace 1. a 3. podlaží budovy terapeutické komunity v Solenicích.  I přes překážky, které nám v organizaci vznikly plánovanou rekonstrukcí a epidemií Covid-19, jsme společně se všemi pracovníky naší organizace i nadále usilovali o zlepšení kvality života lidí s poruchou osobnosti. 
Rádi bychom tímto poděkovali České televizi za možnost účastnit se veřejné sbírky z Adventních koncertů a za poskytnuté finanční prostředky, které jsme využili na zmíněné stavební práce.
Zde je fotodokumentaci ze stavebních prací.