Občanské sdružení Kaleidoskop poskytuje od 1. 4. 2015 díky projektu  „Dialekticko-Behaiviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti. reg.č. CZ.11/MGS/032“ novou neregistrovanou sociální službu DBT Stacionář, v prostorách pražských Holešovic.

Tato služba nabízí tři programy: DBT stacionář sociálně-rehabilitační, DBT stacionář prevence psychiatrických onemocnění u ex-klientů terapeutické komunity Kaleidoskop, DBT skupina pro rodiče, příbuzné.

Projekt podpořili:

logonorblog

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Občanské sdružení Kaleidoskop poskytuje od 1. 4. 2015 díky projektu „Dialekticko-Behaiviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti. reg.č. CZ.11/MGS/032“ novou neregistrovanou sociální službu DBT Stacionář, v prostorách pražských Holešovic.
Tato služba nabízí tři programy: DBT stacionář sociálně-rehabilitační, DBT stacionář prevence psychiatrických onemocnění u ex-klientů terapeutické komunity Kaleidoskop, DBT skupina pro rodiče, příbuzné.

Občanské sdružení Kaleidoskop bylo založeno v roce 2005. Rok poté otevřelo první komunitu v ČR pro lidi s poruchou osobnosti, kterou provozuje dodnes. Inspirací pro založení této komunity se stala britská terapeutická komunita v nemocnici Henderson Hospital nedaleko Londýna. Tuto komunitu založil v padesátých letech 20. století britský psychiatr Maxwell Jones pro veterány z druhé světové války s posttraumaty. Časem vyšlo najevo, že komunita, jinými slovy ozdravné společenství, je účinná i pro lidi s poruchou osobnosti a funguje sama o sobě léčivě. Terapeutická komunita je zaměřena na dlouhodobou terapii, která se ukázala v zahraničí jako jedna z mála funkčních pro tuto oblast problematiky.
Společně s komunitou byla založena i Ambulance Kaleidoskop, neboli poradenská sociální služba pro lidi s poruchou osobnosti a jejich rodinné blízké. Poskytuje osobní, telefonní i písemné konzultace (e-mailem) o problematice spojené s touto diagnózou.
„Pro komplexnost nabízených služeb bylo potřebné nabídnout klientům denní, ambulantní péči. Někteří z nich, ať už z důvodu rodinných, či pracovních nemohou na rok nastoupit do 24 hodinové služby, přesto v životě potřebují odbornou podporu a péči. Usilovali jsme o to roky, o to větší radost máme, že se to podařilo a díky podpoře Norských fondů můžeme nabídnout tři programy v rámci nové služby DBT stacionáře.“ (Renáta Tumlířová, ředitelka o.s. Kaleidoskop)
Dialekticko-Behaiviorální Terapie (DBT) představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.

DBT metoda se zaměřuje na klíčové problematické oblasti – zvládání zátěže, regulace emocí, „interpersonální efektivitu“ a „mindfulness dovednosti“ (schopnost vědomí a přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Klientům pomáhá identifikovat a řešit problémy při změně jejich chování, využívá léčebné postupy k osvojení si nových dovedností použitelných mimo léčebné prostředí.
Nabízené programy by měly obsáhnout poptávku klientů. DBT stacionář sociálně-rehabilitační je zaměřen na přímou práci s klienty, kteří potřebují podporu v začlenění se do běžného života. Podpora klientů vede k jejich stabilizaci a rozvoji integračních dovedností a schopností. Psychosociální podpora je nezbytná pro jejich plnohodnotné zařazení do běžné společnosti a na trh práce.
DBT stacionář prevence psychiatrických onemocnění u ex-klientů terapeutické komunity Kaleidoskop je zaměřen na preventivní péči o klienty terapeutické komunity Kaleidoskop v období, kdy již mají vlastní bydlení a zaměstnání. Toto období se ukazuje jako velmi náročné, nejisté, ve kterém klienti potřebují zvýšenou podporu a motivaci, neboť je to období zvýšeného rizika relapsu. Snahou odborných pracovníků je připravit vhodné podmínky pro plynulý přechod klientů z podporovaného života do života nezávislého a samostatného. Sociální intervence je zaměřena na stabilizaci, motivaci a aktivizaci klienta a na sociálně-právní otázky a řešení.
Cílem DBT skupiny pro rodiče a příbuzné je poskytnout podporu rodičům, blízkým a přátelům k získání znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci s osobami s duševním onemocněním – poruchou osobnosti.