11. června 2016 proběhl v Terapeutické komunitě Kaleidoskop v Solenicích Den otevřených dveří.

dod2016
Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory komunity a popovídat si s našimi pracovníky. Součástí připraveného programu byla také krátká přednáška o metodách naší terapeutické práce. Na zahradě jsme účastníkům podávali selátko z rožně a nealkoholické občerstvení.