Ve spolupráci s organizací Magdaléna, o.p.s., vyjeli dva naši pracovníci v rámci projektu ECEtt Erasmus+ Mobility na odbornou stáž do sociální služby Coolmine v irském Dublinu.

Zařízení Coolmine pomáhá osobám závislým na návykových látkách a našim zástupcům umožnilo účastnit se podpůrných skupin pro abstinující i aktivně užívající ambulantní klienty. V mužské komunitě pak mohli diskutovat o rozdílech mezi programy Coolmine a Kaleidoskopu. V Coolmine je zavedena hierarchická struktura a klienti si samostatně organizují svůj program po menších skupinkách v rámci velké komunity. Na Kaleidoskopu naše hostitele zaujalo, že funguje jako koedukované zařízení s demokratickým uspořádáním.

Naše organizace navázaly přátelské vztahy, které bychom v budoucnu rádi rozvíjeli.