Rádi bychom upozornili, že kapacita skupiny pro blízké je v současné době naplněna. Děkujeme za pochopení.

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú., koordinuje skupinu pro blízké, která se schází na pražském Břevnově.

Komu je skupina určena?  Rodičům, partnerům a dalším lidem, jejichž blízký trpí poruchou osobnosti.

O čem skupina je? Cílem setkávání je porozumět tomu, co se s člověkem s poruchou osobnosti děje, najít způsoby, jak reagovat a řešit krizové a jinak náročné situace; vzájemná inspirace, prostor pro konzultaci s odborníky a další, dle aktuální potřeby.

Termíny konání dalších schůzek:

13.11. 2017
11.12. 2017
8.1. 2018
12.2. 2018

Začátek je vždy v 18h, konec v 19,30h. Schůzky probíhají na adrese Heleny Malířové 4, Praha 6

Setkání jsou bezplatná, přihlašování předem není nutné, ale vítáme jej.

Program je realizován s podporou MČ Praha 2.

Kontakt: blizci@kaleidoskop-os.cz

Tel: 774 437 977

Těší se na Vás

Mgr. Kateřina Pavloková, sociální pracovnice, koordinátorka skupiny

Mgr. Jan Täubner, psycholog, psychoterapeut, odborný garant a vedoucí skupiny