Zveme všechny přátele, podporovatele a klienty Kaleidoskopu na Den otevřených dveří v Terapeutické komunitě v Solenicích, který proběhne 1. září 2018!