DĚKUJEME ZA MATRACE A VYSAVAČ

Rádi bychom tímto veřejně poděkovali za věcné dary, které terapeutické komunitě Kaleidoskop věnovala paní Jana Kyrinovičová. Za cvičební matrace a nový výkonný lux, který již slouží v komunitě, jsme moc vděčni.

KALEIDOSKOP – CENTRUM TERAPIE A VZDĚLÁVÁNÍ, z. ú.

Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme koncem roku 2016 úspěšně zakončili proces transformace právní subjektivity Občanského sdružení Kaleidoskop na ústav a od 1. 1. 2017 jsme zapsaným ústavem (§ 402–418 zákona č. 89/2012 Sb.).

Změnu právní subjektivity si vyžádal nový občanský zákoník. S touto změnou souvisí i změna jména organizace, které od 1. 1. 2017 zní: Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú. Tato změna nemá žádný vliv na ostatní identifikační údaje a obsah činností naší organizace.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.