UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY AMBULANCE

Rádi bychom upozornili, že ve dnech 25. – 26. července 2017 bude Ambulance Kaleidoskop uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY DBT CENTRA

Rádi bychom upozornili, že ve čtvrtek 27. července 2017 bude program následné péče z důvodu dovolené zrušen. Děkujeme za pochopení.

STÁŽ NAŠICH PRACOVNÍKŮ V IRSKU

Ve spolupráci s organizací Magdaléna, o.p.s., vyjeli dva naši pracovníci v rámci projektu ECEtt Erasmus+ Mobility na odbornou stáž do sociální služby Coolmine v irském Dublinu.

Zařízení Coolmine pomáhá osobám závislým na návykových látkách a našim zástupcům umožnilo účastnit se podpůrných skupin pro abstinující i aktivně užívající ambulantní klienty. V mužské komunitě pak mohli diskutovat o rozdílech mezi programy Coolmine a Kaleidoskopu. V Coolmine je zavedena hierarchická struktura a klienti si samostatně organizují svůj program po menších skupinkách v rámci velké komunity. Na Kaleidoskopu naše hostitele zaujalo, že funguje jako koedukované zařízení s demokratickým uspořádáním.

Naše organizace navázaly přátelské vztahy, které bychom v budoucnu rádi rozvíjeli.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.