DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018

Zveme všechny přátele, podporovatele a klienty Kaleidoskopu na Den otevřených dveří v Terapeutické komunitě v Solenicích, který proběhne 1. září 2018!

DEN PRO BLÍZKÉ – 21. 4. 2018

Kaleidoskop vás zve na Setkání pro blízké, které proběhne v sobotu 21. dubna 2018 od 10 do 16 hodin. Na setkání jsou zváni rodiče a partneři lidí s poruchou osobnosti, kteří žijí mimo Prahu.

Program setkání:

  • jak porucha osobnosti vzniká a jaké jsou možnosti terapie (psychoterapie, psychiatrie, sociální služby)
  • vybrané techniky DBT terapie a jejich využití v každodenním životě
  • diskuse nad konkrétními problémovými situacemi a hledání jejich řešení
  • možnost vzájemného sdílení zkušeností

Setkání proběhne v menší skupině, program je možné přizpůsobit aktuální potřebám. Účast je díky Nadaci J&T bezplatná.

Přihlašování je možné do 16. 4. 2018 na emailu blizci@kaleidoskop-os.cz nebo na tel. 774 437 977.

Těší se na vás Mgr. Kateřina Pavloková

Místo konání:

Kaleidoskop, z.ú., Svatoslavova 260/14, 140 00 Praha 4 – Nusle

Dopravní spojení: tram. zast. Horky, linka 11 a 14 (viz dpp.cz)

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.